Web
Analytics
210 6511432, 210 6518719 info@coveramea.gr

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)  ΣΤΗΡΙΞΗ αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με Nοητική Yστέρηση. Αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και στην εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.

Λειτουργούν ως στέγες μακράς διαμονής – υποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή μονάδα) 24ωρης φιλοξενίας, στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθούν 48 άτομα με ελαφριά, μέση έως βαριά νοητική υστέρηση (οφειλόμενη σε γενετικά ή περιβαλλοντικά αίτια ή και αυτισμό), μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα ή δια βίου υποστηριζόμενα από το προσωπικό των Σ.Υ.Δ., από 18 ετών και άνω. Οι Σ.Υ.Δ. δύνανται να φιλοξενήσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας, λαμβανομένων υπόψη παράλληλα και των κοινωνικών αναγκών των εκάστοτε περιπτώσεων.

Σκοπός 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική υστέρηση, η αποασυλοποίηση και η επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα, αποτελούν τους βασικούς στόχους στους οποίους συντείνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Σ.Υ.Δ.
Επιμέρους στόχους αποτελούν τα εξής:
 • Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας.
 • Η αναγνώριση του δικαιώματός τους να ζουν με αξιοπρέπεια και ισοτιμία στο κοινοτικό περιβάλλον.
 • Η αύξηση της αυτεπίγνωσης και της αντίληψης της πραγματικότητας.
 • Η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Η συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους.
 • Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε μονάδες φροντίδας κλειστού τύπου.
 • Η κοινωνικοποίηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές - αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα.
 • Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης.
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Στις Σ.Υ.Δ. θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες από το εξειδικευμένο προσωπικό του Συνδέσμου:
 1. Ομάδα Εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικό παιχνίδι) με παράλληλη ενίσχυση της λειτουργικότητας των ενοίκων.
 2. Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης – αυτοεξυπηρέτησης (ατομική υγιεινή, οικιακές εργασίες)
 3. Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων προ-επαγγελματικής αποκατάστασης.
 4. Ομάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής – επικοινωνίας.
 5. Ομάδα μουσικοθεραπείας.
 6. Ομάδα εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
 7. Ομάδα εκμάθησης προσαρμοστικών δεξιοτήτων.
 8. Ομάδα Κηπουρικής, Ζωγραφικής, Αγγειοπλαστικής - Κεραμικής, Δερματοτεχνίας, Κατασκευής Ειδών Δώρου κ.α.
 9. Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης

Έχουν δημιουργηθεί συνολικά έξι (6) μονάδες υπό την μορφή «ΣΥΔ-Οικοτροφείου» και καλύπτουν 1500μ2. Συγκεκριμένα, η κάθε μια από τις μονάδες έχει δυναμικότητα 8 άτομα και διαθέτει τους κάτωθι χώρους:
 • 4 δίκλινους κοιτώνες με ιδιαίτερο WC
 • Κουζίνα οικιακού τύπου
 • Ενοποιημένο χώρο τραπεζαρίας-καθιστικού
 • Χώρους Υποστήριξης (Γραφείο & κοιτώνα προσωπικού)

Όλες οι μονάδες εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο και στα εργαστήρια απασχόλησης –εκπαίδευσης του Συνδέσμου.
 

Διαδικασία Ένταξης

Οι φιλοξενούμενοι γίνονται δεκτοί στην Σ.Υ.Δ. με την εξής διαδικασία:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή από τους κηδεμόνες του, εφόσον βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, η οποία συνοδεύεται από γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας.
 2. Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 3. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Επιτροπή Επιλογής Ενοίκων.
 4. Έκθεση και Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ενοίκων για έγκριση ή απόρριψη του ενοίκου από την Σ.Υ.Δ.
 5. Τελική έγκριση από τη Διοίκηση της απόφασης της Επιτροπής Επιλογής Ενοίκων.
 6. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ.
 7. Κατά την περίοδο ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ. εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.
 8. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στην Σ.Υ.Δ.
 9. Υπογραφή Συμβολαίου. Με τον υποψήφιο ένοικο, συνάπτεται συμφωνία ένταξης στη Σ.Υ.Δ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενοίκων της δομής. Με το Συμβόλαιο ο ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του. 

Σχετικές Εικόνες